نمایندگان ملوسک

 

اعطای نمایندگی
 
ملوسک از تمام شهرستانها نماینده فعال می پذیرد جهت اخذ نمایندگی از طریق فرم تماس با ما تیکت با عنوان اخذ نمایندگی ارسال نمایید و شماره های تماس خود را اعلام نمایید

 

نماینده تهران:

1-بازار مسگرها آقای کمالی

2-بازار مسگرها پخش قندوعسل آقای شیری

3بازار تهران گذر لوتی صالح پاساژ پارسیان ط 2 سیسمونی علی110

4-بازار تهران-بازار عباس آباد-راسته مزینی-پاساژ نهندی-پخش نوین-برادران آقا نژاد

تلفن:

 

نماینده اصفهان:آقای رضا رعنایی

آدرس:بازار انقلاب اصفهان

تلفن:

 

نماینده تبریز:آقای مهدی شمسی نیا

آدرس:راسته بازار تبریز

تلفن:

 

نماینده همدان:آقای مهدی صیروفی

آدرس:بازار گلشن همدان

تلفن: